Welkom terug!
Deutsch English Dutch

Gebruiksvoorwaarden

§1 Toepasselijkheid voor ondernemers en definities van termen
(1) De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.
(2) "Consument" in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven.

§ 2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst
(1) De volgende bepalingen met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel http://www.sunnytan.de
(2) In het geval van het sluiten van het contract, komt het contract met

Sunnytan
Siebenbürgerstrasse 61
26127 Oldenburg
Registergerecht Amtsgericht Oldenburg

over.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindende contractaanbieding van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een ??koopovereenkomst te sluiten.
(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel zijn de volgende regels van toepassing: De consument doet een bindende contractaanbieding door de bestelprocedure in onze internetwinkel met succes te doorlopen.

De bestelling wordt gemaakt in de volgende stappen:

1) Selectie van producten
2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
3) De details in het winkelwagentje controleren
4) Gebruik van de knop "om af te rekenen"
5) Registratie in de internetwinkel na registratie en invoer van de gegevens van de aanvrager (e-mailadres en wachtwoord).
6) Heronderzoek of correctie van de ingevoerde gegevens.
7) Bindende verzending van de bestelling.
De consument kan terugkeren naar de website voordat hij de bestelling invoert door op de "terug" -knop te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt, na het controleren van zijn informatie, waarop de informatie van de klant is vastgelegd en invoerfouten te corrigeren of corrigeren Sluit de internetbrowser om het bestelproces te annuleren. We bevestigen de ontvangst van de bestelling rechtstreeks door een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel: wij sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden bekeken op http://www.sunnytan.de/agb.html. Uw bestellingsgegevens zijn om veiligheidsredenen niet langer toegankelijk via internet.

§3 prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldag
(1) De aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er verzendkosten.
(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooruit te betalen, PayPal.
(3) Indien de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe om de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 levering
(1) Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die door ons worden aangeboden gereed voor onmiddellijke verzending.
(2) Als de consument vooruitbetaling heeft gekozen, zullen we de goederen niet vóór betaling verzenden.

§5 aansprakelijkheid
Sunnytan is niet aansprakelijk voor enige onwettigheid op websites van andere aanbieders. Op de site staan ??hyperlinks naar websites van andere aanbieders waarvan de inhoud niet bekend is bij ons en wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid en garantie. Sunnytan is niet verantwoordelijk voor acties die zijn ondernomen op basis van de website.

§6 eigendomsvoorbehoud
We behouden ons het eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§ 7 herroepingsrecht
Veel cosmetica zijn niet geschikt om te worden geretourneerd vanwege hun bereidingswijze en hun aard. In hitte en direct zonlicht zijn veel cosmetica gemakkelijk aan bederf onderhevig. Omdat we niet kunnen controleren of een correcte afhandeling van de producten na levering is gegarandeerd, zijn de herroepingsopties uitgesloten voor onze cosmetica. Gekoelde goederen zijn ook vanwege hun aard niet geschikt voor retournering en daarom ook uitgesloten van de intrekking

§8 klantenservice
Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is 7 dagen per week beschikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur

E-mail: info@sunnytan.de

beschikbaar.